Skip to content
Verschillende artikelen

Hoe het gebruik van creatinesupplementen het serum creatinine kan verhogen zonder onderliggende nierpathologie

Nuchter prikken niet meer noodzakelijk

Relatie tussen Covid en een verhoogde cholesterol waarde

Valideren van het gerapporteerde verhoogde risico op atherosclerotische hart- en vaatziekten (ASCVD) in verband met zeer hoge lipoproteïne(a) [Lp(a)] en onderzoeken van de invloed van routinematige Lp(a)-beoordeling op de risicoherclassificatie.

Veranderingen in laboratoriumresultaten bij transgenders met hormoontherapie (ENG)

De rol van Homocysteïne en Holo-TC in de ziekte van Alzheimer

Pseudohyperkaliëmie

Extra informatie Hepatitis B

Isocyanaten

Sites met extra informatie