HOME

 

Humicon BV werd in 1997 opgericht met als doel het bevorderen en het laten uitvoeren van medisch laboratoriumonderzoek in de ruimste zin van het woord. Onder de handelsnaam Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae is Humicon BV vooral bekend. Inzending van monsters is uitsluitend mogelijk door artsen of via ziekenhuizen en bedrijven. Particulieren met (geneeskundige) vragen verwijzen wij graag naar hun eigen arts.  

Humicon BV is een volle dochter van de Limbachgroep SE te Heidelberg in Duitsland. De Limbachgroep SE telt ruim 30 laboratoria in Europa, waaronder een laboratorium in Mönchengladbach in Duitsland. In ons moderne laboratorium in Mönchengladbach worden de monsters afkomstig uit Nederland met name verwerkt. In het totaal worden in ons nieuwe laboratorium te Mönchengladbach ongeveer 5 miljoen monsters per jaar geanalyseerd door een team van ongeveer 600 medewerkers. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht. Pelascha Coopmans, Marion Corbey en Linda Vleugels zijn de contactpersonen van ons team in Maastricht.

 

Wij streven continu naar een aanbod van laboratoriumanalyses overeenkomstig de meest actuele stand van de geneeskunde. Mocht U een specifieke analyse wensen laat het ons dan weten, want wij beogen tevens maatwerk en de analysemogelijkheden vanuit ons medisch laboratorium zijn welhaast onbegrensd.

 

Prijsaanpassingen per 1 juli 2021

 

Nu ook ons nieuwe laboratorium in Würselen volledig operationeel is, zijn onze werkprocessen veelal aangepast en heeft dit

ertoe geleid dat een groot aantal onderzoeken op andere wijze worden geanalyseerd. Het gevolg van deze wijziging is dat

deze goedkoper kunnen worden aangeboden. Enkele routine onderzoeken worden iets duurder. Zodra de nieuwe prijzen

volledig beschikbaar zijn zullen wij deze via onze website kenbaar maken en u doen toekomen.

 

Hoogachtend,

 

Dr. Maurice Pelsers

Operationeel directeur 

 

Humicon  in het Engels
Euregio Laboratory Services in het Engels
DE