Skip to content

Download formulieren

Aanvraagformulier algemeen onderzoek

Aanvraagformulier ziekenhuis

Aanvraagformulier SOA onderzoek

Prijslijst

Deze is alleen bij ons op te vragen via de mail.

Prijslijst routine diagnostiek

Handleiding Vingerprik

Handleiding urine zelf verzamelen

Lab Formulier Vingerprik.

Toestemmingsverklaring.

Instructie vaginaal-rectum NEDERLANDS

Instructie vaginaal - rectum ENGELS

Teek insturen

Urine inleveren voor Soa test