Ga naar hoofdinhoud

Het portaal zal pas werken nadat u zich als nieuwe klant heeft aangemeld en u van ons een klantnummer ontvangen heeft.

Om in te kunnen loggen in ons portaal heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
Deze worden u verstrekt wanneer u zich heeft aangemeld.
Het wachtwoord dat u van ons gekregen heeft raden wij aan om meteen na de eerste keer inloggen te wijzigen.
Wijzelf kunnen uw wachtwoord niet zien en kunnen dit ook niet wijzigen. Het wachtwoord kan alleen gereset worden.
Dit betekend dan wel dat u iedereen die toegang heeft tot het portaal met een wachtwoord dit zult moeten doorgeven.

Wij zullen ten alle tijden een aantal dingen checken voordat wij u een reset van het wachtwoord doorgeven.

Bij nieuwe klanten/Nieuw portaal;
Het portaal is pas zichtbaar nadat u een sample heeft ingestuurd en dit klaar is. Dan staat ook de uitslag voor u in het portaal.
U kunt ervoor kiezen om bij elke uitslag een mail te ontvangen dat deze voor u klaar staat. Dit kunt u net als de taal zelf instellen na de eerste uitslag.

Heeft u vragen of hulp nodig? Mail of bel ons dan!