Zoönosen

 

Humicon BV werd in 1997 opgericht met als doel het bevorderen en het laten uitvoeren van medisch laboratoriumonderzoek in de ruimste zin van het woord. Onder de handelsnaam Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae is Humicon BV vooral bekend. Inzending van monsters is uitsluitend mogelijk door artsen of via ziekenhuizen en bedrijven. Particulieren met (geneeskundige) vragen verwijzen wij graag naar hun eigen arts. Humicon BV is een volle dochter van de Limbachgroep SE te Heidelberg in Duitsland. De Limbachgroep SE telt ruim 30 laboratoria in Europa. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht. Pelascha Coopmans, Marion Corbey en Laura Gähler zijn de contactpersonen van ons team in Maastricht.

 

In ons moderne laboratorium te Mönchengladbach in Duitsland worden de monsters afkomstig uit Nederland met name geanalyseerd overeenkomstig de ISO 15189 erkenning van medische laboratoria. In ons laboratorium te Mönchengladbach worden dagelijks de analyses verzorgd ten behoeve van ruim 20.000 patiënten. Het team in Mönchengladbach bestaat uit ongeveer 600 medewerkers, waaronder 18 artsen deskundig op de deelgebieden laboratoriumgeneeskunde, interne geneeskunde, microbiologie en infectiologie. Daarnaast maken van dit team 18 andere academici deel uit, zoals farmaceuten, (forensisch) toxicologen, biochemici en biologen. Deze academici staan voor consultatie ten dienste van onze inzenders. Vanzelfsprekend heeft het laboratorium een (24-uurs)spoeddienst. Onder ISO 15189 streven wij naar een zo kort mogelijke doorlooptijd. Meer dan 99,5% van alle analyses (inclusief de genetische analyses) kunnen dan ook binnen 24 uur digitaal worden gerapporteerd.

Een zoönose is een infectieziekte die kan worden overgedragen van gewervelde dieren op mensen. Naast humane monsters worden in ons laboratorium ook veterinaire monsters verwerkt. Hiermee zijn dan ook de omstandigheden voor de diagnostiek van zoönosen optimaal en wordt op deze wijze bij uitstek vormgegeven aan het “One Health” concept. Wij streven ernaar (dieren)artsenpraktijken optimaal te kunnen ondersteunen betreffende (zoönotische) risicoanalyse. Op basis hiervan kan (zoönotische) risicoanalyse worden uitgevoerd bij (dieren)artsen en andere medewerkers van een (dieren)artsenpraktijk in het kader van de ARBO-wet betreffende ondermeer zoönotische pathogenen, zoals Bartonella henselae (kattenkrabziekte), Coxiella burnettii (Q-koorts), Listeria monocytogenes, mycobacterium tuberculose-complex, Francisella tularensis (Tularemie/Hazenpest), Toxoplasma gondii, Vogelgriep virus (H5N1), FSME-virus (tekenencephalitis), Hanta-virus, Leptospira interrogans (ziekte van Weil) en MRSA. Ook moet hier genoemd worden de belangrijkste chlamydiosis met een zoönotisch karakter, namelijk psittacosis welke wordt veroorzaakt door Chlamydophila (voorheen Chlamydia) psittaci.

 

Gegeven de dagelijkse analyse van grote hoeveelheden monsters met behulp van de meest moderne apparatuur zijn onze prijzen zeer concurrerend. Ook voor Uw organisatie verzorgen we graag geheel of gedeeltelijk de laboratoriumanalyses.

 

Voor nadere informatie hieromtrent gelieve ons kantoor te bellen (tel. 043-3622225).

 

 

Aanvraagformulier algemeen onderzoek
Overzicht laboratoriumanalyses
Prijslijsten Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae
Humicon  in het Engels
Euregio Laboratory Services in het Engels
DE