Toxicologie-Forensisch

 

Humicon BV werd in 1997 opgericht met als doel het bevorderen en het laten uitvoeren van medisch laboratoriumonderzoek in de ruimste zin van het woord. Onder de handelsnaam Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae is Humicon BV vooral bekend. Inzending van monsters is uitsluitend mogelijk door artsen of via ziekenhuizen en bedrijven. Particulieren met (geneeskundige) vragen verwijzen wij graag naar hun eigen arts. Humicon BV is een volle dochter van de Limbachgroep SE te Heidelberg in Duitsland. De Limbachgroep SE telt ruim 30 laboratoria in Europa. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht. Pelascha Coopmans, Marion Corbey en Linda Vleugels zijn de contactpersonen van ons team in Maastricht.

 

In ons moderne laboratorium te Mönchengladbach in Duitsland worden de monsters afkomstig uit Nederland met name geanalyseerd overeenkomstig de ISO 15189 erkenning van medische laboratoria. In ons laboratorium te Mönchengladbach worden dagelijks de analyses verzorgd ten behoeve van ruim 20.000 patiënten. Het team in Mönchengladbach bestaat uit ongeveer 600 medewerkers, waaronder 18 artsen deskundig op de deelgebieden laboratoriumgeneeskunde, interne geneeskunde, microbiologie en infectiologie. Daarnaast maken van dit team 18 andere academici deel uit, zoals farmaceuten, (forensisch) toxicologen, biochemici en biologen. Deze academici staan voor consultatie ten dienste van onze inzenders. Vanzelfsprekend heeft het laboratorium een (24-uurs)spoeddienst. Onder ISO 15189 streven wij naar een zo kort mogelijke doorlooptijd. Meer dan 99,5% van alle analyses (inclusief de genetische analyses) kunnen dan ook binnen 24 uur digitaal worden gerapporteerd.

 

Wij streven ernaar U ook optimaal te kunnen ondersteunen betreffende zowel toxicologisch als forensisch onderzoek. In ons laboratorium worden de monsters verwerkt overeenkomstig de ISO 15189 erkenning van medische laboratoria. Op deze wijze analyseert de afdeling toxicologie dagelijks grote hoeveelheden monsters met behulp van de meest moderne apparatuur (onder andere LC-MS/MS en ICS-ionchromatografie), waardoor ook de prijzen van ons toxicologisch onderzoek zeer concurrerend zijn. Ook voor Uw organisatie verzorgen we graag geheel of gedeeltelijk de laboratoriumanalyses in het kader van zowel toxicologisch als forensisch onderzoek.

 

Van het reguliere toxicologisch onderzoek maken ondermeer bepalingen van acepromazine, bromide, digoxine, fenobarbital, thallium, fenytoïne en parathion deel uit. Ook worden frequent bepalingen uitgevoerd van diverse sporenelementen (zoals ijzer, koper, zink, jodium, kobalt, mangaan en selenium). Tevens wordt een panel aangeboden (met name in urine) bestaande uit ondermeer de volgende farmacologische groepen: analgetica/NSAID’s, opiaten, benzodiazepines, phenothiazine derivaten, alpha2-agonisten, depressiva, corticosteroïden, anti-epileptica, methylxanthines en beta2-agonisten.

 

Daarnaast beschikt het laboratorium in Duitsland over erkenning aangaande forensisch onderzoek (DIN ISO/IEC 17025:2015).

Voor nadere informatie betreffende de prijzen van deze en andere analyses gelieve ons kantoor te bellen (tel. 043-3622225).

 

 

Aanvraagformulier algemeen onderzoek
Overzicht laboratoriumanalyses
Prijslijsten Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae
Humicon  in het Engels
Euregio Laboratory Services in het Engels
DE