Fase I-III Studies

 

Humicon BV werd in 1997 opgericht met als doel het bevorderen en het laten uitvoeren van medisch laboratoriumonderzoek in de ruimste zin van het woord. Onder de handelsnaam Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae is Humicon BV vooral bekend. Inzending van monsters is uitsluitend mogelijk door artsen of via ziekenhuizen en bedrijven. Particulieren met (geneeskundige) vragen verwijzen wij graag naar hun eigen arts. Humicon BV is een volle dochter van de Limbachgroep SE te Heidelberg in Duitsland. De Limbachgroep SE telt ruim 30 laboratoria in Europa. Als vanouds bevindt ons kantoor voor Nederland zich in Maastricht. Pelascha Coopmans, Marion Corbey en Linda Vleugels zijn de contactpersonen van ons team in Maastricht.

 

In ons moderne laboratorium te Mönchengladbach in Duitsland worden de monsters afkomstig uit Nederland met name geanalyseerd overeenkomstig de ISO 15189 erkenning van medische laboratoria. In ons laboratorium te Mönchengladbach worden dagelijks de analyses verzorgd ten behoeve van ruim 20.000 patiënten. Het team in Mönchengladbach bestaat uit ongeveer 600 medewerkers, waaronder 18 artsen deskundig op de deelgebieden laboratoriumgeneeskunde, interne geneeskunde, microbiologie en infectiologie. Daarnaast maken van dit team 18 andere academici deel uit, zoals farmaceuten, (forensisch) toxicologen, biochemici en biologen. Deze academici staan voor consultatie ten dienste van onze inzenders. Vanzelfsprekend heeft het laboratorium een (24-uurs)spoeddienst. Onder ISO 15189 streven wij naar een zo kort mogelijke doorlooptijd. Meer dan 99,5% van alle analyses (inclusief de genetische analyses) kunnen dan ook binnen 24 uur digitaal worden gerapporteerd.

In het klinisch-wetenschappelijk onderzoek worden drie fases onderscheiden (fase I-III) in de ontwikkelcyclus van nieuwe medicijnen. In een fase I studie worden potentieel nieuwe medicijnen louter experimenteel getest op veiligheid. Op basis van een positief resultaat van een fase I studie kan een fase II studie volgen met gerandomiseerd testen van potentieel nieuwe medicijnen bij patiënten. Indien ook een fase II studie een positief resultaat geeft zou overgegaan kunnen worden tot een fase III studie met toepassing bij grotere aantallen patiënten op meerdere locaties.

 

In ons laboratorium worden analyses uitgevoerd overeenkomstig de ISO 15189 erkenning van medische laboratoria zowel ten aanzien van klinisch-chemische parameters als diverse farmaca. Gegeven de dagelijkse analyse van grote hoeveelheden monsters met behulp van de meest moderne apparatuur zijn onze prijzen ook zeer concurrerend. Hierdoor is ons laboratorium dan ook bij uitstek geschikt U optimaal te kunnen ondersteunen betreffende analyses in het kader van fase I-III studies. Ook voor Uw organisatie verzorgen we graag geheel of gedeeltelijk de laboratoriumanalyses in het kader van fase I-III studies.

 

Wij streven continu naar een aanbod van laboratoriumanalyses overeenkomstig de meest actuele stand van de geneeskunde. Mocht U een specifieke analyse wensen laat het ons dan weten, want wij beogen tevens maatwerk en de analysemogelijkheden vanuit ons medisch laboratorium zijn welhaast onbegrensd.

 

Voor nadere informatie betreffende de mogelijkheden en prijzen van analyses in het kader van klinische studies gelieve ons kantoor te bellen (tel. 043-3622225).

 

 

Aanvraagformulier algemeen onderzoek
Overzicht laboratoriumanalyses
Prijslijsten Medische Laboratoria Dr. Stein & Collegae
Humicon  in het Engels
Euregio Laboratory Services in het Engels
DE