Disclaimer​

 

Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van Humicon/Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae en deze site gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website.

Desalniettemin is het mogelijk dat er in zowel de website van Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae als de aan deze website gelieerde sites onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie hiervan.

 

Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie hiervan, dan wel voortkomen uit technische gebreken.Het downloaden van gegevens geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

 

Link disclaimer

Links die zijn aangebracht op deze website die leiden naar websites van derden, betreffen websites waarvoor Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae op geen enkele wijze verantwoordelijk is.

Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. 

 

Copyright

Tenzij anders vermeld is de informatie op deze website eigendom van Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn niet toegestaan, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door Medische Laboratoria Dr Stein & Collegae.Wij hebben bij het gebruik van foto's en ander materiaal zoveel mogelijk getracht de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met diens toestemming te gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn, en als rechthebbende niet wenst dat dit gebruikt wordt op onze website neemt u dan contact op met ons.

 

Humicon  in het Engels
Euregio Laboratory Services in het Engels
DE